Sé Melhál, sé vemvížj si púšt’ezmélj, sú neróte h’iñgréve!

Mál, sú’z jríze si’z Læz’Nerízj, mel’drís-imál’ju, hǫll vemvíž-imú. Güle, elvízj Málhǫll-izú; Melhále, sje vúmviš si’z mal’pešítj. E’ví Valhǫll-ó zelízj zez’ísegú; Velhále, sje vúmviš si’z zlerízj Semélj.

Sjerí, sé Melhál, tüle sá’s mu’púšte-dízj húle nét’režíše lešnjú. E’ví, sú’z mu’púšte, sá’z jristóme, sá’z jrí’režíše, sá’z túzis’árže, ví miróge lešnjú.

Hú ferízj erjéle sú záme sa rúme zlešnjáve!

-Edüard Sapir:

“Zá mu’púšte sje zunól’ju herímveráz árem-eríz’imú, zá fjeldá’ju góren ézem zí telúnj.”

conflag

View this page in another language:

English | Meliadic | Klubnarg | Klubnarg (Rom) | Dundrulan | Dundrulan (Rom)